Hoe wij werken

Gestructureerd proces

Arbeidsmediation is een gestructureerd proces. 
Ik start de mediation met afzonderlijke voorgesprekken met de partijen. In deze vertrouwelijke gesprekken worden de spelregels besproken (het mediationproces, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid), de rol van de mediator, hoe de communicatie verloopt, welke geschilpunten er zijn en jullie verwachtingen en wensen t.a.v. de mediation. 

Dan volgen er één of meerdere mediationgesprekken waarin jullie met elkaar in gesprek gaan. We maken onderwerpen bespreekbaar. Dit kan gaan over emoties, zorgen of wensen. De mediator begeleidt het proces en stelt de juiste vragen, waardoor mogelijke oplossingsrichtingen helder worden. Jullie houden daarbij zelf de regie voor de best passende oplossing.

Vaststellings-overeenkomst

Wanneer jullie dat wensen zorgt de mediator dat de afspraken in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Voordat jullie de vaststellingsovereenkomst tekenen, is er altijd gelegenheid de overeenkomst met een adviseur te bespreken. 

Mediation een oplossing voor jullie?

Willen jullie weten of mediation voor jullie een oplossing kan bieden?
Bel voor een afspaak of neem contact op via de mail