Een gezonde werkplek met onze externe vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. En als werkgever ben je verplicht om daarvoor te zorgen. Pesten op het werk, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie op de werkvloer hebben een groot effect. Onze extern vertrouwenspersoon helpt je ongewenste omgangsvormen te voorkomen én de impact ervan te beperken.

Een luisterend oor

Advisering en begeleiding door een ervaren en gecertificeerd vertrouwenspersoon is vaak een eerste stap naar het terugwinnen van vertrouwen voor de medewerker en het aangaan van de dialoog met de werkgever. Soms is een luisterend oor en even sparren met de vertrouwenspersoon al voldoende voor de medewerker om zelf de nodige acties te ondernemen.

Samen op zoek naar een oplossing

De vertrouwenspersoon kan ook samen met de medewerker zoeken naar een informele of passende oplossing voor de betreffende situatie. Een vertrouwenspersoon is overigens geen bemiddelaar, hij of zij reikt de medewerker handvatten aan om zelf stappen te kunnen ondernemen en staat dus naast de medewerker. Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Wij werken standaard conform de gedragsregels en reglement van het LVV.

Extern vertouwenspersoon een oplossing voor jullie? 


 Willen je weten of een extern vertrouwenspersoon voor jullie een oplossing kan bieden?
Bel voor een afspraak of neem contact op via de mail.